Granittbrudd blir til abstrakt kunst!! Se mer på nettsiden hilsen Øyvind. (ullabritt.net)

Figur i fjell

Figur i fjell

Uten tittel

Uten tittel